PEACE-MARK

اخرین به روز رسانی:

ژوئیهٔ ۲۲, ۲۰۲۴

واقعیه یا کیکه

فرهنگ ما واقعیه یا کیکه؟/ مهدی عنبری

در مفهوم جامعه‌شناختي، قومیت یکی از مؤلفه‌هاي بنيادين در فهم مفهوم ملیت در بستر معاصر محسوب مي‌گردد. بنابراين گروه قومی عبارت است از مردمی که در نتیجه‌ی میراث فرهنگی مشترک خود، از نظر اجتماعی متمایز محسوب می‌شوند. فرهنگ و میراث فرهنگی را می‌توان یکی از مهم‌ترين منابع هویت انسان‌ها دانست. افراد و گروه‌ها با توسل […]...

ادامه مطلب
توسط: مهدی عنبری
نوامبر 22, 2023