PEACE-MARK

اخرین به روز رسانی:

ژوئیهٔ ۱۹, ۲۰۲۴

فاطمه شفیعی

نظام حکمرانی محیط زیستی در جهان و ایران/ فاطمه شفیعی

مقدمه در دهه‌های اخیر و با رشد و توسعه صنعت و گسترش روزافزون رفاه، محیط زیست در دو فرایند برداشت از منابع طبیعی و بازگرداندن زایدات و آلودگی‌ها و پسماند به هوا و خاک و آب به شدت از رشد یک جانبه آسیب دیده است؛ به گونه‌ای که یکی از چالش‌های بزرگ برای حال حاضرِ […]...

ادامه مطلب
توسط: فاطمه شفیعی
می 22, 2023