PEACE-MARK

اخرین به روز رسانی:

ژوئیهٔ ۲۲, ۲۰۲۴

کارگران زن

ملاحظاتی درباره چالش های زنان و اقتصاد در ایران/ الهه امانی

در جهش ناگهانی از عشق درخیزی از نفرت پس مانده های پایمال شده به هم درآمیخته اند به توده ای سوزان و آتشفشانی جوشان و راز آمیز، بدل شده اند. بخشی از سروده ارنست فیشر- اول ماه مه اول ماه مه 2018 فرا می رسد. این روز یادآور تقابل خونین پلیس شیکاگو با کارگرانی است […]...

ادامه مطلب
توسط: الهه امانی
آوریل 20, 2018