PEACE-MARK

اخرین به روز رسانی:

ژوئیهٔ ۲۲, ۲۰۲۴

اوین

اوین – شعری از محمدرضا حاج رستمبگلو

اوین یک در به دیوار و دری رو به درک دارداوین رو به زمین صدها درِ دلخوش کُنَک دارد اوین دیو و اوین دار و اوین دیوار در دیوارچنان بُرجی که پا در چاه و گیسو در فلک دارد اوین از تنگنای درّه می‌شلّاقد از بُغضیکه بین مرگ و هستی لحظه‌های دو به شک دارد […]...

ادامه مطلب
توسط: مدیر
آگوست 23, 2019