PEACE-MARK

اخرین به روز رسانی:

ژوئیهٔ ۱۹, ۲۰۲۴

طرد اجتماعی

جنسیت، طرد و فقر و زنان زندانی عادی/ مرضیه محبی

زندگی زنان زندانی، بیش از زنان آزاد، دستخوش تبعیض جنسیتی است. زنانی که تهیدستی و بیخانمانی آنان را به ورطه‌ی انتخاب ناگزیر زندگی مجرمانه پرتاب می‌کند، به حذف و طرد نیز گرفتار می‌شوند و نظام اجتماعی آن‌ها را در حکم یک‌ مازاد غیر قابل استفاده به برهوتی تبعید می‌کند که حق انسان بودن هم از […]...

ادامه مطلب
توسط: مرضیه محبی
ژوئن 21, 2024