نهادهای مدنی، از سراب تا واقعیت؛ چالش‌های پیشاروی نهادهای مدنی چیست؟/ احمد فعال

اخرین به روز رسانی:

ژوئیهٔ ۲۲, ۲۰۲۴

نهادهای مدنی، از سراب تا واقعیت؛ چالش‌های پیشاروی نهادهای مدنی چیست؟/ احمد فعال

تاریخ ایران تاریخ پیوندها و گسست‌های مختلف و پی‌درپی در عرصه‌ی حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. یکی از دلایل استمرار دموکراسی‌ها نه وجود دولت‌های دمکراتیک، بلکه وجود جامعه‌ی مدنی است. به میزانی که جامعه‌ی مدنی و نهادهای وابسته به آن از قوّت، موقعیت و استمرار بیش‌تری برخوردار باشند، امکان توسعه، تعمیق و تداوم دموکراسی بیش‌تر است. دولت‌ها نه‌تنها مدافع دموکراسی نیستند، بلکه بنا به مقتضا و ماهیت قدرت سیاسی مانع دموکراسی‌اند؛ پس آن‌چه چهره‌ی یک دولت را در عرصه‌ی حیات اجتماعی و در عرصه‌ی بین‌المللی دموکراتیک نشان مي‌دهد، وجود جامعه‌ی مدنی و نهادهای وابسته به جامعه‌ی مدنی است. اگر بخواهیم از میان شاخص‌های مختلف جوامع دموکراتیک یک شاخص عینی را مهم‌ترین بشماریم، مي‌توان به استمرار و استقلال نهادهای مدنی اشاره کرد. باز اگر بخواهیم از میان شاخص‌های مختلفی که جامعه‌ی ایرانی را در طول تاریخ به مثابه‌ی یک قلمروی سیاسی و اقتصادی معرفی مي‌کند، اشاره کنیم، مي‌توان تفسیر و گزارش‌های مبسوطی درباره‌ی فقدان استمرار و تداوم حیات اجتماعی ایرانیان ارائه داد. اصطلاحی که همایون کاتوزیان در آثار خود از آن به عنوان «جامعه‌ی کوتاه» مدت و در جاهای دیگر به عنوان «جامعه‌ی کلنگی» یاد کرده. داگلاس نورث و هم‌کارانش در کتاب خشونت و نظام‌های اجتماعی در مطالعه‌ای که درباره‌ی تاریخ اقتصادی کشورهای جهان به عمل آورده‌اند، دو دسته از کشورها را بنا به ساختار سیاسی دولت‌ها و دسترسی جوامع به منابع اقتصادی از هم متمایز کرده‌اند. یک دسته کشورهایی با نظام‌های دسترسی محدود و دسته‌ی دوم دولت‌های دموکراتیک با  نظم دسترسی بازند. دولت‌های طبیعی طول عمر چندهزارساله دارند و تنها از قرن نوزدهم شاهدیم که آهنگ گذار دولت‌های طبیعی از دسترسی محدود به نظام‌های با دسترسی باز شروع مي‌شود. مقصود داگلاس نورث و هم‌فکرانش از دسترسی باز «طیف وسیعی از سازمان‌های مستقل از دولت را در برمی‌گیرد» (۱) که به منابع اقتصادی و سیاسی دسترسی باز دارند. از نظر داکلاس نورث و هم‌کارانش یکی از عوامل گذار کشورها از دولت‌های طبیعی به نظام‌های با دسترسی باز وجود قوانین دائمی و سازمان‌های دائمی است. با توضیحاتی که در این مقدمه اشاره شد، در این مقاله کوشش مي‌شود تا پس از بررسی شرایط تاریخی و ارائه‌ی گزارش‌های تحلیلی و انتقادی به بررسی چالش‌هایی بپردازد که دست‌کم در دوران معاصر سازمان‌های مدنی با آن روبه‌رویند.

مقدمه‌ای درباره‌ی جامعه‌ی مدنی و نهادهای آن

جامعه‌ی مدنی بنا به تعریف حلقه‌ی واسط میان جامعه با دولت محسوب مي‌شود و بنا به قاعده دولت هم نمي‌تواند و هم نباید تمام مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده بگیرد؛ نمي‌تواند به این لحاظ که دامنه و گستره‌ی مسئولیت‌های اجتماعی بی‌کران است و دولت قادر به شناخت تمام زوایای زندگی اجتماعی نیست؛ به علاوه صحیح نیست دولت سایه‌ی اقتدار خود را به تمام زوایای زندگی اجتماعی گسترش دهد.

 تعاریف بی‌شماری درباره‌ی جامعه‌ی مدنی ارائه شده؛ به طوری که کاظم علم‌داری در کتاب خود از یک کتاب با عنوان مثلث آشفته به هفتادوشش تعریف مختلف درباره‌ی جامعه‌ی مدنی اشاره مي‌کند(۲). رابرت پنتام جامعه‌ی مدنی را سرمایه‌ی اجتماعی مي‌خواند(۳). یاکوسلاو بیوتیگین در مقاله‌ی «منش سیاسی جامعه‌ی مدنی» مي‌نویسد: «جامعه‌ی مدنی اغلب به عنوان کثرت‌گرایی خودمختار فعالیت‌های خصوصی و عمومی خارج از کنترل دولت مشخص مي‌شود که با آزادی فردی، خودگردانی محلی و منطقه‌ای، مشارکت شهروندان در امور عمومی و جنبش‌های اجتماعی و هم‌چنین خودمختاری فرهنگی و انحادیه‌های آزاد اصناف بیان شده» (۴). با این تعاریف جامعه‌ی مدنی هم مسئولیت‌هایی بر عهده مي‌گیرد که دولت نه مي‌تواند بر عهده بگیرد و نه باید بر عهده‌ی دولت وانهاده شوند.

دولت به تنهایی قادر به رفع فقر و نابرابری‌های اجتماعی نیست.

دولت به تنهایی نمي‌تواند مسئولیت بهداشت و آموزش مردمان کشور را بر عهده بگیرد.

دولت به تنهایی نمي‌تواند حقوق ناشی از محیط زیست را بر عهده بگیرد.

واردشدن دولت در امر اخلاق و سلامت روانی جامعه کار درستی نیست.

واردشدن دولت در اوقات فراغت جامعه کار صحیحی نیست.

واردشدن دولت در امور فرهنگی و دینی جامعه کار درستی نیست.

 دولت به دلیل تضاد تاریخی که با جامعه دارد، نمي‌تواند و بیش‌تر اوقات نمي‌خواهد جامعه را به جنبش‌های عمومی که خیر و مصلحت همگان در آن قرار دارد، فرابخواند.

 اگر دولت در این امور وارد شود، علاوه بر ناکامی و نتایج معکوسی که به بار مي‌آورد، وظایف دولت را به ویژگی‌های اقتدارگرایی و توتالیتاریستی گره زده‌ایم. امروز این مسئولیت‌ها بر عهده‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشته شده. اگر به وضعیت کشورهای پیشرفته دقت کنیم، بسیاری از وظایفی که در گذشته بر دوش دولت‌ها بود، به سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشته شده. جامعه‌ی مدنی یک جامعه‌ی آگاه و مسئولیت‌پذیر است که با وجود تفاوت‌ها و حتی رقابت‌ها اهداف مشترکی را تعقیب مي‌کند. نهادهای مدنی با توزیع توانمندی‌ها، مسئولیت‌های متفاوت را به شکلی که هدف مشترک تأمین شود، تقسیم کرده. احزاب مسئولیت‌های سیاسی در توازن توانمندی‌های سیاسی را با دولت تعقیب مي‌کنند. اصناف، مسئولت‌های اقتصادی را در همین توازن تعقیب مي‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) مسئولیت‌های اجتماعی را تعقیب مي‌کنند و سرانجام رسانه‌ها مسئولیت‌های فرهنگی را تعقیب مي‌کنند. از دید قدرت مجموعه‌ی‌ این نهادها توازن قوایی را با دولت ایجاد مي‌کنند که اهداف مشترک اجتماعی تأمین شوند، اما شاید در یک تعریف صحیح‌تر، مجموعه‌ی‌ این نهادها توازن توانمندی‌هایی را با دولت ایجاد مي‌کنند که جامعه به نحو خودمختاری بتواند به اهداف مشترک خود دست بیابد. توازن توانمندی‌ها تصویری از یک «جامعه‌ی مدنی آرمانی» به دست مي‌دهد. این تصویر با تصویری که جامعه‌ی مدنی را محصول توازن قوا با دولت مي‌شناسد، فرق دارد. این به آن معنا نیست که جایگاه جامعه‌ی  مدنی تنها در ذهن اتوپیایی فیلسوفان و جامعه‌شناسان باشد. جامعه‌های مدنی اگرچه اغلب محصول توازن قوا هستند، اما به میزانی که جامعه‌ی مدنی استقلال خود از روابط قدرت ‌ــ‌اعم از قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی‌ــ را حفظ مي‌کند، به «جامعه‌ی مدنی آرمانی» نزدیک مي‌شود؛ هم‌چنین ایجاد یک خودمختاری واقعی و آزاد از نفوذ لابی‌های قدرت ما را به یک جامعه‌ی مدنی آرمانی نزدیک مي‌کند. از این نظر جامعه‌ی مدنی آرمانی یک اتوپیا یا آرمان‌شهر افلاطونی نیست که فقط به نظریه‌پردازی و چاره‌اندیشی فلاسفه مربوط باشد.

تقسیم متوازن توانمندی‌ها و مسئولیت‌ها از دولت به نهادها و سازمان‌های وابسته به جامعه‌ی مدنی آرمانی موجب تهیج انگیزه‌های مسئولیت‌پذیری و اعتمادسازی در جامعه‌هایی مي‌شود که تا اندازه‌ای به موجب تضاد روابط دولت‌ــ‌ملت از انگیزه‌های جمعی ضعیفی برخوردارند. دولت‌ها، به ویژه در جامعه‌هایی که فاقد جامعه‌ی مدنی‌اند، دشمن اعتمادسازی محسوب می‌شوند. در ایران تضاد رابطه‌ی دولت‌ــ‌ملت دارای سبقه‌ی تاریخی است؛ حتی دولت‌هایی که به موجب انقلاب یا جنبش‌های اجتماعی روی کار مي‌آیند، نه به ازبین‌بردن این تضاد قادرند و نه به هر ترتیبی قادر به اعتمادسازی. از‌میان‌برداشتن تضاد دولت‌ــ‌ملت نیاز به یک جنبش اعتمادسازی دائمی دارد و این نیز موکول به جنبش دائمی جامعه‌ی مدنی خودمختار است. جامعه‌ی ایرانی با یک رشته پیچیدگی‌ها و معضلات فرهنگی بیش از هر جامعه‌ای به یک «جنبش دائمی جامعه‌ی مدنی خودمختار» نیاز دارد. اجازه بدهید در این‌جا از یک مثال استفاده کنم. آلودگی محیط زیست یکی از بدترین معضلات و چالش‌هایی است که جامعه‌ی ایرانی با آن مواجه است؛ به طوری که مردم در بعضی از شهرهای بزرگ در معرض جدی سرطان قرار دارند. بنا به گزارش‌ها سی‌درصد از ناباروری‌ها به آلودگی محیط زیست ربط دارند. اقدامات دولت تأثیرات جدی‌ای در کاهش آلودگی هوا ایجاد نکرده. داشتن هوای پاک بدون مشارکت مردم ممکن نیست. تجربه نشان داده و ثابت کرده که دولت نمي‌تواند مردم را به مشارکت فرابخواند. درست در همان‌جایی که دولت مردم را به مشارکت مي‌خواند، مردم رفتار وارونه نشان مي‌دهند. به خاطر بیاورید در زمان ریاست جمهوری خاتمی ‌ــ‌که دست‌کم بعد از ۱۳۶۰ تاکنون معتمدترین دولت بود‌ــ وقتی یک روز را به عنوان روز سبز اعلام کرد و از شهروندان تهرانی خواست که اتومبیل‌های خود را از منزل بیرون نیاورند، بیش‌ترین ترافیک تهران در همان روز رقم خورد. این مثال به خوبی روشن مي‌کند که دولت ناشایسته‌ترین نهاد سیاسی و اجتماعی برای مشارکت عمومی است. امروز مشارکت عمومی و اعتمادسازی تنها از راه جنبش‌های اجتماعی میسر است. سازمان‌های مردم‌نهاد نیروهای محرکه‌ی جنبش اعتمادسازی و نیروی محرکه‌ی جنبش‌های اجتماعی در یک جامعه‌ی مدنی‌اند. اهمیت جنبش‌های اجتماعی تا حدی است که میِر و تارو، دو پژوهش‌گر علوم سیاسی از ‌»جامعه‌ی جنبش‌های اجتماعی» یاد مي‌کنند(۵). این جنبش‌ها یک تفاوت ماهوی با جنبش‌های قدیم ایجاد مي‌کنند؛ از این حیث که اگر جنبش‌های اجتماعی قدیم منافع‌محور بودند، جنبش‌های اجتماعی جدید منافع‌محور نیستند(۶). جنبش‌های اجتماعی نه‌تنها اعتمادسازی مي‌کنند، بلکه فضای تعأمل رخدادهای اجتماعی را تلطیف مي‌کند. نادر رزاقی و بهنام لطفی خاچکی، نویسندگان مقاله‌ی «تحلیل جامعه‌شناختی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد» مي‌نویسند: «مشارکت‌های اجتماعی چه برای گروه‌های فعال اجتماعی و چه برای گروه‌های نیازمند و جامعه‌ی هدف موجب تقویت حس نوع‌دوستی، احساس تعلق اجتماعی، کاهش ویژگی‌های خودخواهانه و افزایش اعتماد اجتماعی مي‌شود»(۷). مشارکت‌ها وقتی با جنبش اجتماعی و هیجان دسته‌جمعی همراه باشند، نقشی تعیین‌کننده در حیات اجتماعی ایفا مي‌کنند. سول و ارال نیز در تحقیقی نشان داده‌اند که با گسترش جنبش‌های اجتماعی شاهد «روند کاهشی ثابتی در اعتراضات منجر به تخریب اموال عمومی و خشونت‌آمیز وجود داشته»(۸).

در یک جامعه‌ی دموکراتیک دولت همه‌کار نیست، بلکه این جامعه‌ی خودمختار است که به همه‌کاره‌ی امور خویش تبدیل مي‌شود.  دولت تنها در نقش تسهیل‌کننده خیر و مصلحت همگانی ظاهر مي‌شود. دولت‌های قدیم و دولت‌های اقتدارگرا به خاطر کنترل جامعه نیاز داشتند تا رشته‌ی همه‌ی امور را به دست بگیرند. به همین دلیل ناکارآمدی بخش جداناپذیر این دولت‌ها به شمار مي‌رفت. جامعه‌ی مدنی بخش زیادی از مسئولیت‌های دولتی گذشته را به نهادهای مدنی خودمختار انتقال مي‌دهد. جامعه‌ی مدنی و نهادهای وابسته به آن تصویری از یک جامعه‌ی توانمند است؛ با این وجود جامعه‌ی ما هم در خصوص شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی دچار مشکلات فراوانی است؛ هم این‌که با سازمان‌های مردم‌نهادی مواجه است که با احتساب چالش‌های پی‌شمار کم‌ترین مشخصه‌ها و ویژگی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد را ندارند. در ادامه به مهم‌ترینِ این چالش‌ها اشاره خواهیم داشت.

چالش پایداری و استمرار

پیش‌تر در مقدمه از قول داگلاس نورث و هم‌کارانش یادآور شدیم که یکی از ویژگی‌های جوامعی که دارای نظام دسترسی بازند، وجود قوانین دائمی و سازمان‌های دائمی است. سابقه‌ی بعضی از دانشگاه‌ها در کشورهای دموکراتیک، مثل دانشگاه آکسفورد به قرن یازدهم و دانشگاه کمبریج به قرن سیزدهم بازمی‌گردد؛ در حالی که دو دانشگاه الازهر در مصر و دانشگاه جندی‌شاپور در ایران، اگرچه سابقه‌ای طولانی‌تری دارند، اما از میان رفتند و دانشگاه‌هایی که هم‌اکنون به نام‌های الازهر و جندی‌شاپور وجود دارند، در همین دهه‌های اخیر تأسیس شده‌اند. سابقه‌ی بعضی از سازمان‌های مردم‌نهاد که در امور خیریه تلاش مي‌کنند، به سیصد و چهارصد سال پیش بازمي‌گردد. نویسندگان کتاب سازمان‌های بین المللی به سازمان‌های غیردولتی مانند انجمن آموزشی به نام رُزی‌کوریان ( (Rosicurianاشاره مي‌کنند که در سال ۱۶۷۴ فعالیت خود را شروع کرد. نویسندگان کتاب یاد‌شده سازمان‌های دولتی را به «وجدان جهانی» تشبیه کرده‌اند که «علاوه بر جامعه‌ی مدنی توسعه‌ی اخلاقی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌دولتی را نیز تحت تأثیر قرار مي‌دهند»(۹).

هم‌چنین در مقدمه از قول کاتوزیان جامعه‌ی ایرانی را به یک جامعه‌ی کوتاه‌مدت تشبیه کردیم. در جامعه‌ی کوتاه‌مدت امکان هیچ‌گونه برنامه‌ریزی‌ای وجود ندارد. به گفته‌ی کاتوزیان: «در این جامعه انباشت تغییرات درازمدت، از جمله انباشت درازمدت ثروت و سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی، حتی نهادهای آموزشی بسیار دشوار بوده. بدیهی است که این نهادها در هر دوره‌ی کوتاه‌مدت وجود داشته یا به وجود آمده‌اند؛ در دوره‌های کوتاه‌مدت بعدی یا بازسازی شده یا دست‌خوش تغیییرات اساسی شده‌اند»(۱۰). البته مشکل تنها این نیست که به گفته‌ی کاتوزیان نهادهای اجتماعی و خصوصی در دوره‌های کوتاه‌مدت بعدی دچار تغییر اساسی مي‌شوند؛ مشکل این‌جاست که این نهادها استمرار پیدا نمي‌کنند. در کشورهایی که دارای سازمان‌ها و تعهدات معتبر و دائمی‌اند، هیچ دولتی حق انحلال احزاب و سازمان‌های سیاسی را ندارد، اما در کشورهایی که از دولت طبیعی پشتیبانی می‌کنند، وضعیت احزاب مانند وضعیت نظام ملک‌داری است، که با یک کرشمه‌ی دستگاه سیاسی منحل اعلام می‌شوند. سالار کاشانی در کتابی که تحت عنوان مدرنیته ایرانی منتشر کرده، سابقه‌ی احزب سیاسی در ایران را در صدوسی‌ودو سال گذشته مطالعه کرده و مي‌نویسد که عمر متوسط احزاب در ایران هشت سال بوده(۱۱). آبراهیمیان در کتاب ایران بین دو انقلاب مي‌نویسد: «رضاشاه برای تضمین قدرت مطلق خود روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرد، مصونیت پارلمانی نمایندگان را سلب کرد و حتی احزاب سیاسی را از بین برد… حزب اصلاح‌طلبان هم از فعالیت محروم شدند. حزب تجدد که صادقانه از رضاشاه حمایت کرده بود…غیرقانونی شد… حزب سوسیالیست هم منحل شد و باشگاه‌های حزب را گروهی سازمان‌یافته به آتش کشیدند… حکومت همه‌ی اتحادیه‌های کارگری، به ویژه شورای متحد کارگری را از فعالیت محروم کرد. و از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۴ یک‌صد‌وپنجاه‌وشش تن از سازمان‌دهندگان نیروهای کارگری را دست‌گیر کرد»(۱۲).

به دلایل شرایط سرزمینی و امنیتی و بي‌ثباتی و عدم دائمی‌بودن دولت بنا به یک قرارداد و تعهدات معتبر هیچ امر دائمی‌ای در کشور به وجود نمي‌آید. اگر دولت‌ها عمر طولانی‌ای پیدا مي‌کنند، نه به واسطه‌ی تعهدات معتبر و دائمی ‌ــ‌آن‌چنان‌ که داگلاس نورث و هم‌کارانش مي‌گویند‌ــ بلکه به دلیل تمرکز و یک‌پارچگی قدرت سیاسی، و تحمیل خود بر شرایط سیاسی و اقتصادی است. دولت‌ها حتی احزاب و سازمان‌های خودساخته را تحمل نمي‌کنند و در یک مدت کوتاه به عمر آن‌ها پایان مي‌دهند. امکان عمر طولانی و بقا و تداوم یکی از چالش‌های اساسی نهادهای مدنی است. تداوم و استمرار برای هیچ نهادی قابل تصور نیست. نادر رزاقی و بهنام لطفی خاچکی در مقاله‌ای تحقیقی و میدانی که در مصاحبه با بیست‌وپنج تن از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد با عنوان «تحلیل جامعه‌شناختی بقا و پایداری سازمان‌های مردم نهاد» انجام داده‌اند، وقتی با هریک از این افراد مصاحبه کرده و نظرات آن‌ها را جویا شده‌اند، اسامی آن‌ها را با حروف مخفف خطاب کرده‌اند. نظرات آن‌ها را که مي‌خوانید، حرف خاصی جز گلایه و شکوایه از تعامل با دولت و موانع دولتی برای ادامه‌ی فعالیت‌هایشان ندارند. این نویسندگان در تحقیق خود به چهار نوع تعامل «بیگانگی، تقابلی، ابزاری و همکاریِ»(۱۳) سمن‌ها با دولت اشاره مي‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد به میزان تعامل سازگار با اهداف دولتی سازمان‌های مردم‌نهاد امکان بقا بیش‌تری پیدا مي‌کنند.

چالش خودمختاری و استقلال

صرف‌نظر از نظام سرمایه‌داری و نظام سیاسی‌ای که در آمریکا وجود دارد و با همه‌ی انتقادهای جدی‌ای که مي‌توان به سیاست‌های تجاوزکارانه‌ی نظام سرمایه‌داری آمریکا به عمل آورد، اما از این حقیقت نباید چشم‌پوشی کرد که کشور آمریکا به لحاظ فرهنگی یکی از متکثرترین کشورهای جهان است. جامعه‌ی مدنی در آمریکا از همان آغاز تأسیس شکل گرفت. کشور آمریکا یکی از بادوام‌ترین دموکراسی‌ها و بادوام‌ترین سازمان‌های مدنی برخوردار است. جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا وقتی خبر قیام کشاورزان را در ایالت ماساچوست شنید، گفت: «از شورش مردم نترسید، از روزی بترسید که مردم به خاطر ازدست‌رفتن حقوق خود سکوت کنند»(۱۴). همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، یکی از دلایل مهم دموکراسی در آمریکا وجود نهادهای مدنی و فعالیت بیش از یک‌میلیون‌و‌پانصد‌هزار نهاد مدنی است. کاظم علم‌داری از قول جرمی رافکین نقل مي‌کند: «بودجه‌ی ان‌جی‌او‌ها در آمریکا را در سال ۱۹۹۶ معادل پانصدمیلیارد  دلار گزارش داد شده.» این مبلغ نتیجه‌ی فعالیت اعضای این سازمان‌ها همراه با کمک‌های مالی اهدایی به آن‌هاست. میزان اشتغال در این سازما‌ن‌ها ده‌ونیم‌درصد کل اشتغال در این جامعه است. گزارش رافکین نشان می‌دهد که هشتادونه‌میلیون نفر از جمعیت دویست‌وشصت‌وپنج‌میلیونی آمریکا در آن زمان عضو سازمان‌های غیرانتفاعی بود‌ه‌اند؛ یعنی از هر دو نفر افراد بالغ یک نفر عضو این سازمان‌ها بوده و به طور متوسط هفته‌ای چهار ساعت از وقت خود را مجانی در اختیار این سازمان‌ها قرار داد‌ه‌اند»(۱۵). کاظم علم‌داری از یک سند در وزارت خارجه‌ی آمریکا یاد مي‌کند که طبق آن «ایالات متحده قاطعانه معتقد است که یک جامعه‌ی مدنی قوی مستقل و خارج از کنترل دولت با درگیری حکومتی در آن برای رشد دموکراسی ضرورت دارد. از اولین روزهای تاریخ ایالات متحده سازما ن‌های جامعه‌ی مدنی نقش کلیدی در حمایت از حقوق بشر، کرامت انسانی، و پیشرفت انسان بازی کرده‌اند»(۱۶).

به ‌این ‌ترتیب تمرکز قدرت سیاسی و تسلط قدرت سیاسی بر تمام شئونات حیات اجتماعی هیچ فضای خالی‌ای برای اظهار وجود مستقل باقی نگذاشته. در ممالک مشرق‌زمین، به ویژه در ایران قدرت سیاسی نقش مسلط و فراگیر بر حیات اجتماعی داشته. هیچ قلمرویی نیست که از نفوذ و تسلط دولت و قدرت سیاسی مصون باشد. آن لمتون در کتاب مالک و زارع نقل مي‌کند: «مملکت ملک طلق خان سلطان محسوب می‌شد»(۱۷). نه‌تنها در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست، بلکه در حوزه‌ی فرهنگ نیز قدرت مطلقه در ایران مجال استقلال و فعالیت به هیچ نهادی که بیرون از قدرت سیاسی وجود داشته باشد نمي‌داد.  دوام و بقای نهادهای اجتماعی و حتی بنگاه‌های اقتصادی در گرو وابستگی به دولت بود و هر نهادی که بخواهد بیرون از وابستگی فعالیت کند، تنها در یک محدوده‌ی کوچک که فاقد تأثیرگذاری کلان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، مي‌تواند به حیات خود ادامه دهد. دولت‌ها در ایران بنا به سبقه‌ی تاریخی از هرگونه تشکل جمعی که بیرون از نهاد دولت و بیرون از وابستگی‌ها به قدرت سیاسی صورت بگیرد، هراس دارند. در حوزه‌ی سیاست ممکن است در برابر ایده‌های انتقادی خیلی مخالفت نشان ندهند، اما همین که این ایده‌ها بخواهند به یک فکر و ایده‌ی دسته‌جمعی و تشکیلاتی تبدیل شوند، به شدت مخالفت مي‌کنند. نویسندگان مقاله‌ی «تحلیل جامعه‌شناسی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم نهاد» از قول یکی از مصاحبه‌شوندگان از روند بي‌اعتمادی متقابل سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت مي‌نویسند: «این بي‌اعتمادی دوطرفه مانع از شکل‌گیری هرگونه تعامل میان آن‌ها شده. به نظر ز. نون تعامل دولت با سازمان‌های غیردولتی در حال حاضر در حد مباحث اجرایی است و دولت از این سازمان‌ها انتظار دارد که پیاده‌کننده‌ی تصمیم‌های او باشند؛ در حالی که مشارکت اجتماعی واقعی زمانی تحقق مي‌یابد که تعامل دولت با سازمان‌ها فراتر از اجرا برود و آن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هم دخیل شوند»(۱۸). به دیگر سخن از دید دولت سازمان‌های مردم‌نهاد تنها باید مجری اوامر سیاسی دولت‌مردان باشند و آن‌ها نمي‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.

چالش تأثیرگذاری

پاسخ به این پرسش که چرا مردم آمریکا خیلی سیاسی نیستند و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری کم است، به این امر واقع بازمي‌گردد که در آمریکا گستره‌ی فعالیت و مسئولیت‌پذیری سازمان‌های مردم‌نهاد قلمروی وسیعی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی را پوشش مي‌دهد. تقریباً کم‌ترین کارهای اقتصادی و اجتماعی به دولت واگذار شده. شهروندان با هر سلیقه و طرز تفکر و با هر ایده و مرامی مي‌توانند با واردشدن در یک سازمان مردم‌نهاد اهداف خود را تعقیب کنند. انجام بسیاری از کارها نیازی به نفوذ سیاسی ندارد. در ایران برای پیش‌برد هر کاری به نفوذ سیاسی نیاز است. در شرایط حاضر بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد برای تأثیرگذاری در جامعه سعی مي‌کنند تا مدیران یا اعضای هیات مدیره‌ی خود را از افرد و حتی مدیرانی انتخاب کنند که نفوذ دولتی دارند. آن‌ها حتی صریحاً در انتخاب مدیران خود اعلام مي‌کنند به مدیرانی نیاز دارند که بتوانند از موقعیت و نفوذ خود در دستگاه‌های دولتی بهره ببرند. به خاطر بیاورید که جامعه‌ی ورزشی هرگاه بنا دارد فردی را به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب کند، علناً نیات خود را در انتخاب افرادی که بتوانند نفوذ دولتی داشته باشند، بر زبان مي‌آورند. یک بنگاه اقتصادی تا زمانی مي‌تواند فعالیت آزاد و مستقل داشته باشد، که قلمروی تأثیرگذاری آن بسیار محدود باشد، اما به میزان بزرگ‌شدن و انباشت ثروت و ابزار کسب‌وکار و امکان تأثیرگذاری در سطح کلان حتمأ باید از دستورالعمل‌های سیاسی دستگاه‌های سیاسی تبعیت کند.

اگر بخواهیم تنها به آمار و مقیاس‌های کمّی بسنده کنیم، تعداد سمن‌ها تا سال ۱۳۸۴ حدود هفت‌هزار بود و این رقم تا سال ۱۳۹۳ به هفتده‌هزار افزایش پیدا کرده‌. تمام این سازمان‌ها از مراکز دولتی مثل ناجا، وزارت کشور، سازمان بهزیستی مجوز فعالیت مي‌گیرند و خدماتی در راستای نهادهای دولتی انجام مي‌دهند. هرچند زود است تا مقایسه‌ای کمّی میان سازمان‌های مردم‌نهاد در آمریکا (با یک‌میلیون‌وپانصدهزار) و در کشور هندوستان (با دو‌میلیون سازمان مردم‌نهاد) داشته باشیم، اما به لحاظ کیفی و تأثیرگذاری خنثی‌ای که در عرصه‌ی حیات اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی دارند، تنها نامی از سازمان‌های مردم‌نهاد بر پیشانی خود حمل مي‌کنند. این سازمان‌های بدون اتکا به منابع دولتی و حمایت دولت نمي‌توانند ادامه‌ی حیات بدهند و تأثیری‌ که روی جامعه مي‌گذارند، در راستای تأثیری است که هر دستگاه دولتی روی جامعه مي‌گذارد. دستگاه‌های دولتی و قدرت سیاسی همین قسم تأثیرگذاری را مي‌پسندند.

تأثیرگذاری خنثی موجب مي‌شود تا نخست مردم هیچ آگاهی‌ای از وجود و عدم وجود نهادهای مردم‌نهاد نداشته باشند. دوم این‌که میل و انگیزه و هیجان مثبتی برای عضوشدن در این سازمان‌های به خرج ندهند. سوم این‌که رقابت جانشین رفاقت و هم‌زیستی هم‌دلانه شود. چهارم این‌که در هنگامی که جامعه به اضطرار به تهییج همگانی نیاز دارد، سازمان‌های مردم‌نهاد نمي‌توانند هیچ تأثیری در ازبین‌بردن شرایط اضطرار ایفا کند. به عنوان مثال در زمان گرانی اجناس و تبانی تولیدکنندگان برای سود بیش‌تر بنا به قاعده این سازمان‌های مردم‌نهادند که باید از راه بسیج‌کردن مردم فرمان کنترل خرید و مصرف جامعه را به دست بگیرند. متقابلاً دولت با ایجاد سازمان‌های موازیِ حمایت از مصرف‌کنندگان این نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را خنثی کرده.

جنبش‌های اجتماعی تنها ماهیت سیاسی ندارند و به این معنا نیست که جنبش‌های اجتماعی مقاصد براندازانه یا مقاصد سیاسی داشته باشند. «جامعه‌‌ی جنبش‌های اجتماعی» که میِر و تارو از آن یاد مي‌کنند، جامعه‌ای نیست که هر دَم دنبال یک قیام سیاسی علیه دولت باشد، بلکه جامعه‌ای است که در آن سازمان‌های مدنی مردم را به منافع و حقوقشان فرامي‌خوانند. کاری که پیش‌تر در خصوص حفظ «هوای پاک» و «روز سبز» که از سوی دولت خاتمی اعلام شد و هیچ نتیجه‌ای به بار نیاورد، باید توسط سازمان‌های مردم‌نهاد جامه‌ی عمل بپوشد. دولتی که خود را همه‌کاره و متولی دنیا و آخرت مردم مي‌شناسد، مخالف جدی چنین تأثیرگذاری‌ای است. چنین رویکردی که مي‌خواهد هم سر در توبره داشته باشد و هم سر در آخور، طبق ‌ضرب‌المثل‌های عامیانه، به «خسر دنیا و آخرت» تبدیل مي‌شود. دولت‌های اقتدارگرا در ملل مشرق‌زمین ترجیح می‌دهند تا دنیا و آخرت را از دست بدهند، اما آباد‌کردن دنیای مردم از راه سازمان‌های مردم‌نهاد صورت نبندد.

چالش مسئولیت‌پذیری

باید به این واقعیت نامبارک اعتراف کرد که اغلب مردمان ایران فاقد مسئولیت‌های جمعی و مدنی‌اند. آگاهی و شناخت آن‌ها نسبت به این مسئولیت‌ها بسیار ضعیف است. بعضی از ‌ضرب‌المثل‌هایی که در ادبیات و فرهنگ عامیانه رخنه کرده‌اند، به ضدآگاهی بدل شده‌اند. ‌ضرب‌المثل‌هایی مانند «یک دست صدا ندارد»، مسئولیت فردی را در برابر سرنوشت جامعه و هم‌نوعان خود از میان مي‌برد و در مقابل برای توجیه‌کردن راهی باز مي‌شود و گفته می‌شود: «خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو!» ‌ضرب‌المثل «زبان سرخ سر سبز را مي‌دهد بر باد» نگاه انتقادی را از میان مي‌برد. وقتی در جامعه‌ای فضا برای نقد بسته مي‌شود، فضای نق‌زدن گشوده مي‌شود. نقد ویژگی اجتماعی‌شده‌ی نق‌زدن است و نق‌زدن ویژگی فردی‌شده و شخصی‌شده‌ی نقد است. نقد علامت بلوغ و مدنیت یک فرد و علامت بلوغ و مدنیت یک جامعه است، اما نق‌زدن علامت ماندن در وضعیت کودکی است. بنا به نظرات روان‌شناختی تثبیت شخصیت انسان در کودکی نتیجه‌ی روش اقتدارگرایی والدین است. وقتی پدر و مادر با امر و نهی‌های دائمی اجازه‌ی تصمیم‌گیری و انتخاب مستقیم به کودکان نمي‌دهند، شخصیت فردی که به سنین بالا مي‌رسد، در همان وضعیت کودکی تثبیت مي‌شود. جامعه‌ای که در وضعیت کودکی بماند، نتیجه‌ی روش اقتدارگرایی حکم‌رانان است. وقتی حکم‌رانان فرصت تصمیم‌گیری و انتخاب مستقیم را از جامعه سلب مي‌کنند و جامعه را از انحراف و انتخاب غلط مي‌ترسانند، جامعه به سان کودکانی تربیت مي‌شود که با مسئولیت مدنی بیگانه‌اند و از برابر حقوق یکدیگر بي‌تفاوت مي‌گذرند.

برای این‌که جامعه مسئولیت مدنی بپذیرد، ابتدا باید شخصیت آحاد جامعه در مقام فردیت رشد کند. جامعه‌ی مدني جامعه‌اي است كه در آن افراد به مقام فرديت يا در اصطلاح فلسفه به مقام سوژه نائل مي‌شوند. در جوامع پيش از مدنيت افراد وجود دارند، اما آن‌ها فاقد عنصر فرديتند. فرديت عنصر يكتا و منحصربه‌فرد شخصيت انساني است. فرديت نوعي مقام است؛ بركشيدن فرد از يك موقعيت جزئي به يك موقعيت كلي و تام است.  بركشيده‌شدن فرد از جزئي از يك جمع بودن، به كليتي تام از وجودي آگاه و تصميم‌گيرنده است. آن قسم از آگاهي و تصميمي كه فرد در مقام فرديت كسب مي‌كند، آگاهي و تصميمي است كه خود معمار خويشتني مي‌شود. عنصر فرديت يا سوژه‌ی كنش‌گر ذات بركشيده‌شده‌ی فرد به يك مقام حقيقي و يك مقام حقوقي است. حقيقي است، زيرا داري هستي و وجودي مستقل است و حقوقي است، زيرا شخصيت او مجموعه‌اي از حقوق تعريف مي‌شود. در جوامع پيش از مدنيت هر فرد تابعي از وضعيت اجتماعي است كه در آن زندگي مي‌كند، تابعي از يك جمع که در آن پدر يا پدربزرگ و يك بزرگ خاندان، مرجع اقتدار، مرجع تصميم‌گيري و مرجع امنيت افراد به شمار مي‌آمدند. شخصيت هر فرد در امتداد مراجع اقتدار بود و نيز در سايه‌ی او بود كه احساس امنيت به وجود مي‌آمد. جامعه‌ی مدرن فرد را از تابعيت خارج و به خود واگذار كرد. هرچند افراد در جوامع مدرن و توسعه‌يافته‌ی امروزي به نوعي تحت تأثير نظام بورژوازي ليبرال هنوز خود را بازنيافته، از دست داده‌اند، اما نمي‌توان اين حقيقت را انكار كرد كه رسوبات عنصر فرديت در دوره‌هايي از شكل‌گيري جوامع مدرن توانست به تأسيس نهادهاي مدني بیانجامد كه متضمن حقوق اوست. اين است كه دولت‌هاي وابسته به اين جوامع هرقدر به موجب ماهيت قدرت و سازمان قدرت متجاوز به حقوق انسانند، ليكن همين دولت‌ها در محدوده‌ی جامعه‌ی مدني و نهادهاي مدني موجودي ناچيز به شمار مي‌آيند.

دولت بنا به ساختار متمرکز و سنت تاریخی حکم‌رانی ایرانیان و قدرت سیاسی از شکل‌گیری، استقلال و تداوم تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد هراس دارد، اما همه‌ی تقصیرها را نباید به گردن دولت انداخت. بخشی از تقصیرها متوجه ساخت فرهنگی و تربیتی جامعه است. اگر افراد در خانواده برای پذیرفتن مسئولیت مدنی تربیت نمي‌شوند، اگر فرهنگ اقتدارگرایی و پاتریمونالیستی (patrimonialism) ریشه در تربیت خانوادگی دارد، اگر در خیابان شاهدیم که شهروندان حق تقدم رانندگی را رعایت نمي‌کنند یا آشغالِ توی دستشان را روی زمین مي‌ریزند یا در ضیافت‌های تفریحی شاهدیم خانواده‌ها جنگل‌ها را به منجلاب زباله تبدیل مي‌کنند، چنین افرادی و چنین جامعه‌ای قادر به مشارکت و مسئولیت‌پذیری در سازمان‌های غیرانتفاعی نیستند. مضاف بر آن‌که مردم در واکنش به ارزش‌گرایی ذهنی و توخالی حاکمیت به منفعت‌پرستی و مصرف‌زدگی و در واکنش به ناامنی‌های اقتصادی و ترس از آینده به عقلانیت ابزاری و در واکنش به تورم به سرمایه‌های قابل نقد روی آورده‌اند. این روحیات و خلقیات با روح مسئولیت‌پذیری و فکر دسته‌جمعی مغایرت دارد. بخش بزرگی از مردم سعی  مي‌کنند از قاعده‌ی خرسواری مجانی استفاده کنند؛ به این معنا که در جنبش‌های اجتماعی شرکت نمي‌کنند، ولی انتظار دارند از تبعات و پی‌آمدهای آن بهر‌مند شوند. مانکور اولسون، یکی از اقتصاددانانی که در زمینه‌ی جنبش‌های کارگری و اجتماعی مطالعه کرده، مي‌گوید کسانی که از منطق عقلی که دائمآ به سود و زیان‌کردن امور مي‌اندیشد، پیروی مي‌کنند، از همین قاعده‌ی خرسواری مجانی استفاده مي‌کنند.» او توضیح مي‌دهد که کنش‌گر مي‌بیند اضافه‌شدن یک نفر به اعتراضات تفاوت چندانی در موقعیت جنبش ایجاد نمي‌کند. از آن‌چه که در این خیر جمعی میان همه مشترک است، اگر جنبش به اهداف برسد، کنش‌گر عقلانی هیچ مشوقی برای تقبّل هزینه‌های مشارکت ندارد»(۱۹). با همین دیدگاه‌های منطقی بعضی از افرادی هم که در سازمان‌های مردم‌نهاد مشارکت مي‌کنند، بیش‌تر در پی استفاده‌های شخصی‌اند تا در اندیشه‌ی خیر و مصلحت عمومی. با همین دیدگاه است که نادر رزاقی و بهنام لطفی خاچکی در مطالعه‌ی خود از افرادی یاد مي‌کنند که به جای خدمت و نگاه آورنده به نگاه برداشت‌گرایانه و به جای پرورش روحیه‌ی داوطلبانه به جماعت حقوق‌بگیران روی آورده‌اند(۲۰). منطق عقلی و منفعت‌گرایی که مانکور اولسون از آن یاد مي‌کند، روح معناگرایی را در سازمان‌های مردم‌نهاد از میان مي‌برد. چنین سازمان‌هایی دیگر نمي‌توانند در خدمت جنبش‌های اجتماعی قرار گیرند و تنها به مثابه‌ی تدارکات‌چی دستگاه‌های دولتی در جامعه حضور پیدا مي‌کنند.

نتیجه‌گیری

سازمان‌های مردم‌نهاد تنها در جامعه‌ی مدنی شکل مي‌گیرند. در ملل مغرب‌زمین دموکراسی محصول توانمندی جامعه‌ی مدنی و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد است. تنها نباید به دولت‌های وقت در ملل توسعه‌نیافته ایراد و اشکال گرفت. این دولت‌ها محصول ذائقه‌ی تاریخی و سرزمینی این کشورهایند. زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای حقوقی که بقا و استمرار سازمان‌های مردم‌نهاد را تضمین مي‌کنند، در این دسته از کشورها وجود نداشته. سازمان‌های مردم‌نهاد با چالش‌های فراوانی روبه‌رویند و ما کوشش کردیم در این مقاله به آن قسم از چالش‌هایی بپردازیم که اساسی‌ترند. مقاله‌ای که با عنوان «تحلیل جامعه‌شناسی چالش‌های بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد» از نظر گذشت، اگرچه گزارش‌های خوبی ارائه داده و بخش‌هایی از آن را در این مقاله مورد بهره‌برداری قرار دادیم، اما هیچ بحث جدی‌ای درباره‌ی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد انجام نداده. از این نظر این مقاله کوشید تا موضوع پایداری و استمرار سازمان‌های مردم‌نهاد را  به لحاظ منشأ تاریخی و ذائقه‌ی تاریخی قدرت سیاسی، مورد بحث قرار دهد و نیز از این حقیقت پرده برداشتیم که چرا دولت‌ها بنا به ذائقه‌ی تاریخی قدرت سیاسی هیچ فضای خالی‌ای برای استقلال سازمان‌های مردم‌نهاد باقی نمي‌گذاردند و در نتیجه سازمان‌های مردم‌نهاد نه مي‌توانستند در قلمروی حیات اجتماعی تأثیرگذار باشند و نه مي‌توانند جامعه را به مسئولیت‌های مدنی خودشان فرابخوانند.

پانوشت‌ها:
۱- نورث، داگلاس، جوزف والیس، جان، وینگاست، بری، خشونت و نظام‌های اجتماعی، ترجمه‌ی بهنام ذوقی رودسری، ۱۳۹۷، انتشارات شیرازه، صفحه‌ی ۲۱۲.
۲- علم‌داری، کاظم، جامعه‌ی مدنی، گفتارها، زمینه‌ها و تجربه‌ها، ۱۳۹۴، انتشارات توانا، صفحه‌ی ۷۱.
۳-همان منبع، صفحه‌ی ۷۱.
۴- بیوتیگین، یاکوسلاو، مقاله‌ی منش سیاسی جامعه‌ی مدنی، ترجمه‌ی عبدالعزیز مولوی، مجله‌ی جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی چهارم، شماره‌ی ۴، ۱۳۸۱، صفحه‌ی ۱۹۱.
۵- جانستون، هنک، جنبش‌های اجتماعی چیست؟، ترجمه‌ی سعید کشاورز و مریم کریمی، ۱۳۹۸، نشر ثالث، صفحه‌ی ۲۲۱
۶-همان منبع، صفحه‌ی ۱۲۸
۷- رزاقی، نادر، و لطفی خاچکی، بهنام، مقاله‌ی تحلیل جامعه‌شناختی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد، فصل‌نامه‌ی جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، دانشگاه مازندران، شماره‌ی ۱۱، ۱۳۹۷، صفحه‌ی ۱۰۶.
۸- همان منبع، صفحه‌ی ۲۲۳.
۹- کیت اس. پیس، کلی، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه‌ی حسین شریفی طراز کوهی، ۱۳۹۲، انتشارات میزان، صفحه‌ی ۸۱.
۱۰- کاتوزیان، همایون، جامعه‌ی کوتاه‌مدت، ترجمه‌ی عبدالله کوثری، ۱۳۹۰، نشر نی، صفحه‌ی ۱۱.
۱۱- کاشانی، سالار، مدرنیته سیاسی در ایران (تولد نخستين دولت – ملت ايرانی)، ۱۳۹۹، نشر طرح نو.
۱۲-آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه‌ی احمد گل‌محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، ۱۳۷۷، انتشارات نشر نی، صفحه‌ی ۴-۱۷۳.
۱۳-تحلیل جامعه‌شناسی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد، فصل‌نامه‌ی جامعه‌شناسی، صفحه‌ی ۹۹.
۱۴- آرنت، هانا، انقلاب، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، ۱۳۶۱، انتشارات خوارزمی، صفحه‌ی ۳۳۴.
۱۵- علم‌داری، صفحه‌ی ۸۳.
۱۶- همان منبع، صفحه‌ی ۸۴.
۱۷- لمتون، آن، مالک و زارع، ترجمه‌ی منوچهر امیری، ۱۳۶۲، مؤسسه انتشارات علمی و فرهنگی، صفحه‌ی ۱۲۳.
۱۸-تحلیل جامعه‌شناسی بقا و پایداری جنبش‌های اجتماعی، صفحه‌ی ۱۰۷.
۱۹-جنبش‌های اجتماعی چیست؟، صفحه‌ی ۴۲.
۲۰-تحلیل جامعه‌شناسی بقا و پایداری سازمان‌های مردم‌نهاد، صفحه‌ی ۱۱۵.
توسط: احمد فعال
می 21, 2022

برچسب ها

احمد فعال ان جی او جامعه مدنی خط صلح خط صلح 133 سازمان مردم نهاد سمن فعالیت مدنی ماهنامه خط صلح